×
ул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
28.08.2023
Za nami polsko – ukraińskie seminarium biznesowe w Kieleckim Parku Technologicznym

W trzydniowych szkoleniach i warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób z Ukrainy zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Doświadczenie ostatnich miesięcy pokazało nam, że najpilniejszą potrzebą uchodźców z Ukrainy, zamieszkujących województwo świętokrzyskie, jest bezpieczeństwo ekonomiczne. I nie zawsze chodzi tu o socjalne wsparcie materialne czy finansowe, ale przede wszystkim o pracę – także na własny rachunek.
I właśnie ten ostatni wariant aktywności ekonomicznej rozpatruje coraz więcej obywateli i obywatelek Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju po wybuchu wojny.

W odpowiedzi na tę potrzebę Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód wraz z Kieleckim Parkiem Technologicznym zorganizowali w dn. 23-25 sierpnia 2023 r. seminarium pn. „Prowadzenie biznesu w Polsce: Praktyczne wskazówki dla ukraińskich przedsiębiorców”.

Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki wsparciu Funduszu Azylu Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań” w ramach projektu „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”, który realizuje Wojewoda Świętokrzyski w partnerstwie z naszym Stowarzyszeniem.

W czasie trzech dni działań ponad 30 osób z Ukrainy zdobyło podstawową wiedzę, dotyczącą zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Celem współpracy z KPT było przedstawienie oferty inwestycyjnej Kielc i samego Parku oraz zorganizowanie przestrzeni do wymiany pomysłów i doświadczeń z przedsiębiorcami ukraińskimi i polskimi.
Trzy dni seminarium wypełniły wykłady, konsultacje ekspertów (prawników, doradców podatkowych, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy i KPT), a także warsztaty pn. „Doświadczenie małego i średniego biznesu w Polsce” (partnerzy KPT: ITM Code, Gordon Group, sieci ukraińskich sklepów Best Market i in.).

Warto podkreślić, iż aktywny udział i pozytywne komentarze słuchaczy seminarium potwierdziły zaś, że przedsięwzięcie było dla nich kwestią ważną, a tematyka powinna być kontynuowana.

W imieniu Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód dziękujemy Kieleckiemu Parkowi Technologicznemu oraz wszystkim prelegentom za udaną współpracę, a słuchaczom za aktywny udział.

Zachęcamy do obejrzenia galerii fotografii.

Fotografie: archiwum SIEW, Grzegorz Sideł, KPT Kielce

Autorka: Sylwia Bluszcz

Za nami polsko – ukraińskie seminarium biznesowe w Kieleckim Parku Technologicznym