×
ул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
04.05.2015
W Chmielnickim na Ukrainie trwa budowa laboratorium w ramach projektu z programu Polska Pomoc

Przygotowania obejmują gruntowny remont pomieszczeń udostępnionych przez Chmielnicki Uniwersytet Narodowy.

Oprócz tego opracowano także oficjalne logo laboratorium:

Polska Pomoc 2015

Budowa laboratorium i zakup specjalistycznego wyposażenia to jeden z etapów polsko - ukraińskiego projektu, którego celem jest jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Przypomnijmy, iż Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód otrzymało dotację w wys. 299900,00 zł na rzecz realizacji polsko - ukraińskiego projektu pn.

Innowacje ekologiczne dla biznesu.
Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Warto podkreślić, iż jest to już trzecia w ostatnich latach inicjatywa SIEW, która zyskała wsparcie w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej.

Tym samym kontynuujemy rozwój polsko - ukraińskiej współpracy w tych tak trudnych i ważnych czasach. Jest to już trzecia inicjatywa wpisująca się w realizowany od 2012 roku proekologiczny program pod hasłem:

ekooperacja

Projekt realizowany jest od marca do końca 2015 roku, a celem strategicznym jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Partnerzy projektu:

  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
  • Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju,
  • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Projekt obejmie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw działających na obszarze Ukrainy (z wyjątkiem obwodów ługańskiego i donieckiego) – w tym 6 firm z obwodu chmielnickiego.
Przewidziano działania:

  • otwarcie i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym,
  • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 30 ww. przedsiębiorstw,
  • pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystania saponitowych sorbentów w 6 przedsiębiorstwach z obwodu chmielnickiego,
  • zorganizowanie Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Chmielnickim.

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy od wielu lat opracowuje innowacyjne technologie na rzecz wykorzystania w gospodarce saponitu – naturalnego minerału, którego znaczące złoża znajdują się w obwodzie chmielnickim (szacunkowo 100 mln. ton).
Badania i patenty powstają w wyniku bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami, gdyż proces wchłaniania przy wykorzystaniu sorbentu na bazie saponitu jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń i oszczędzania zasobów. Fakt ten z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia budzi uzasadnione zainteresowanie firm, gdyż wprowadzanie innowacji i zachowanie zasobów bezpośrednio przekłada się na podniesienie ich konkurencyjności i pozycji rynkowej.

Polska Pomoc

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - 2015.

Tekst: Krzysztof Kalita

W Chmielnickim na Ukrainie trwa budowa laboratorium w ramach projektu z programu Polska Pomoc
W Chmielnickim na Ukrainie trwa budowa laboratorium w ramach projektu z programu Polska Pomoc