×
ул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
25.05.2013
Partnerstwo Wschodnie w perspektywie współpracy polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych

SIEW będzie realizował kolejny polsko - ukraiński projekt współfinansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Na konkurs otwarty MSZ pn. ,,Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej - 2013" wpłynęło 71 wniosków projektowych, z czego kryteria formalne spełniło 61. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację otrzyma 40 oferentów na łączną kwotę 3 400 101,35 zł.

Cieszymy się, że nasza organizacja jest znów w gronie zwycięzców.

Głównym celem projektu pn. Partnerstwo Wschodnie w perspektywie współpracy polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych. Forum NGO „Świętokrzyskie - Podole 2013” jest wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej III sektora województwa świętokrzyskiego i ukraińskiego Podola.
Projekt przewiduje organizację w Kielcach pierwszego polsko – ukraińskiego Forum NGO pod hasłem "Świętokrzyskie - Podole 2013". 
Tematem przewodnim w 2013 r. będzie Partnerstwo Wschodnie w perspektywie współpracy polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych. W ramach organizacji Forum zaplanowano:

  • przeprowadzenie badania celem poznania potrzeb i aktualnej sytuacji NGO w województwie świętokrzyskim i na Podolu,
  • zainicjowanie współpracy polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych poprzez uczestnictwo w Forum,
  • wsparcie współpracy poprzez utworzenie wielojęzycznej bazy danych podolskich i świętokrzyskich organizacji pozarządowych w serwisie VINKIEL.INFO,
  • wykorzystanie innowacyjnych metod relacji on-line z Forum i udostępnienie poprzez Internet,
  • promocję efektów forum poprzez wydanie i kolportaż materiałów z Forum na płytach CD/DVD.


Poprzez ww. działania polskie i ukraińskie organizacje pozarządowe, instytucje współpracujące z III sektorem oraz lokalni liderzy wypracują mechanizmy i narzędzia międzynarodowej współpracy regionalnej. 
Kielce i Winnica to miasta partnerskie od ponad 50 lat. Wieloletnia jest również współpraca regionu świętokrzyskiego i Winnicczyzny. Mimo udanej współpracy samorządowej zbyt małe jest zaangażowanie obywateli skupionych w III sektorze w tym kierunku. 

Partnerstwo Wschodnie w perspektywie współpracy polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych