×
ул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
22.05.2013
EKO-majówka w Winnicy

Ostatni weekend upłynął nam pod znakiem EKOOPERACJI, czyli polsko – ukraińskiego partnerstwa na rzecz recyklingu odpadów.

W ramach projektu: Biznes dla ekologii. Wzrost konkurencyjności ukraińskich przedsiębiorstw poprzez rozwój nowoczesnych systemów zbierania odpadów niebezpiecznych w Winnicy zorganizowaliśmy konferencję, a także przeprowadziliśmy pilotażową zbiórkę zużytych baterii,  promując projekt podczas Dnia Europy w Winnicy.

Wczesnym rankiem 17 maja 2013 r. sześcioosobową grupą SIEWowców wraz z przedstawicielem Fundacji Odzyskaj Środowisko obraliśmy kierunek Wschód, by zaszczepić ukraińskim sąsiadom ideę organizowania i rozwoju działań związanych z szeroko pojętym recyklingiem odpadów. Przed południem kolejnego dnia rozpoczęliśmy konferencję prasową z udziałem mediów oraz ukraińskich przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół, przedsiębiorstw, jak również  osób indywidualnych, zainteresowanych niniejszą tematyką. Ośmiu ekspertów z Polski i Ukrainy przygotowało prezentacje multimedialne związane z problematyką zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Podczas wykładów poruszono m.in. zagadnienia dotyczące prawnych aspektów przeprowadzenia zbiórki zużytych baterii i akumulatorów na tle ustawodawstwa krajowego i wspólnotowego, jak również wskazano przykłady systemowego rozwiązania problemu recyklingu odpadów w Polsce. Popularyzowanie idei recyklingu oraz podnoszenia świadomości mieszkańców Winnicy w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym zapoczątkowano ogłoszeniem konkursu (z cennymi nagrodami) na zbiórkę zużytych baterii.

W  dniu 18 maja 2013 r. (Dzień Europy) wyszliśmy wspólnie z ukraińskimi partnerami (Winnickim Regionalnym Centrum Informacji "Kreatyw i  Funduszem Charytatywnym "Podilska Gromada) na ulice miasta, by promować Ekooperację poprzez prowadzenie bezpośredniej kampanii informacyjnej oraz zainteresować mieszkańców czynnym uczestnictwem w zbiórce odpadów elektrycznych i elektronicznych. Przy  ul. Sobornej stanął SIEW’owy namiot z ulotkami, plakatami, naklejkami, balonami i innymi gadżetami, mającymi wzmocnić naszą ekoakcję i zachęcić do zbiórki zużytych baterii. Zainteresowanie Winniczan „ekologicznym punktem” przeszło nasze oczekiwania i tym samym utwierdziło nas w przekonaniu, że założone w projekcie cele są słuszne i zostaną osiągnięte.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

pp 

Tekst: Sylwia Bluszcz

EKO-majówka w Winnicy