×
ул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
09.05.2013
SIEW zorganizuje konferencje dla LCOI w Rosji i na Ukrainie!

Moskwa, Petersburg, Kijów, Winnica, Chmielnicki i Lwów to miasta, w których zorganizowane zostaną konferencje promujące działalność Lokalnych Centrów Obsługi Inwestora i vortalu lcoi.pl.

Celem konferencji będzie przedstawienie działającego w Polsce Wschodniej Systemu Lokalnych Centrów Obsługi Inwestora oraz vortalu biznesowego www.lcoi.pl.
Projekt pn."Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway" jest realizowanyprzez Lokalną Grupę Działania „Wokół Łysej Góry” od 01.01.2010 do 31.12.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Priorytet I. Nowoczesna gospodarka. Działanie 1.4. Promocja i współpraca.
Dzięki konferencjom ukraińscy i rosyjscy przedsiębiorcy uzyskają możliwość nawiązania współpracy gospodarczej z Polską przy wykorzystaniu bezpłatnych innowacyjnych rozwiązań, jakie daje LCOI System i ww. vortal www.lcoi.pl
Nasza organizacja mając kilkuletnie doświadczenie w realizacji zadań publicznych współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych została wybrana przez LGD „Wokół Łysej Góry” do organizacji ww. konferencji.

W okresie od 10 do 15 czerwca 2013 r. zorganizujemy 4 konferencje na Ukrainie w takich miastach jak: Lwów, Kijów, Winnica i Chmielnicki.
Natomiast w okresie 22 – 28 lipca 2013 r. planujemy zorganizować 3 konferencje w Rosji: dwie w Moskwie i jedną w Petersburgu.
Na każdą konferencję zaplanowano zaproszenie i udział minimum 50 osób, w tym przedstawicieli ukraińskich przedsiębiorstw, Ambasady i Konsulatów RP, WPHI RP, lokalnych izb gospodarczych i handlowych, mediów oraz lokalnego samorządu i administracji państwowej (posiadających w swych kompetencjach promocję gospodarczą).

Zaprazsamy do zapoznania się z vortalem www.lcoi.pl

SIEW zorganizuje konferencje dla LCOI w Rosji i na Ukrainie!
SIEW zorganizuje konferencje dla LCOI w Rosji i na Ukrainie!